Vänligen testa att göra om ditt biljettval
måndag 2023-11-20 18:00

Zoppkväll med Annie Lööf om våld, makt och jämställdhet

Evenemangsinfo


Biljettförsäljningen till detta evenemang stänger TIS 14 NOV 16.00.

EN FÖRELÄSNING OM HENNES ERFARENHET SOM KVINNA OCH LEDARE I EN UTSATT ROLL. OM KAMPEN FÖR ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE OCH HUR VI KAN ARBETA FÖR ATT ÖKA TRYGGHETEN OCH FRIHETEN FÖR ALLA.


Annie Lööf är en av vår tids mest inflytelserika politiska ledare. Hon har mött såväl djup respekt för sitt värderingsstyrda ledarskap som hot, hat och mordplaner. Annie kommer i denna föreläsning berätta om hennes erfarenheter som kvinna och ledare, om vad mod och mål betytt i hennes ledarskap och hur det varit att leda i en utsatt roll. Hon kommer också att väva in kampen för ett jämställt samhälle och hur vi gemensamt kan arbeta för att öka tryggheten och friheten för alla.

Annie har under sina drygt sexton år i den nationella politiken som partiledare, näringsminister och riksdagsledamot för Jönköpings län aktivt arbetat för ett mer jämställt samhälle. Hon har blivit en stark förkämpe mot mäns våld mot kvinnor och har arbetat för ökad trygghet för fler kvinnor och barn. Men också för ökad jämställdhet i hela samhället och genomfört förändringar som ska öka jämställdheten inom såväl näringsliv som ekonomi med fler kvinnor som driver företag, som är ledare, som äger. 

Zonta bjuder in till denna föreläsning för att belysa och öka medvetenheten kring hot och våld som sker i vår närhet. Zonta arbetar för ett jämställt samhälle där vi har en värld där kvinnor har tillgång till alla resurser på samma villkor som män och där ingen kvinna är rädd för att bli utsatt för hot och våld. Ett sätt att nå ett jämställt samhälle är att bekämpa hot och våld som kvinnor i ledande ställning/olika yrkesroller utsätts för så att dessa kvinnor kan fortsätta att verka inom sina yrken och uppdrag. Kvällens föreläsning med Annie Lööf är ett sätt att medvetandegöra oss för problemen och se hur vi tillsammans kan hitta vägar framåt för ett jämställt samhälle där ingen ska behöva känna rädsla.


Speltid: 18.00 - ca 21.30
Arena: Valsverket - onumrerade sittplatser
Arrangör: Värnamo Zontaklubb


Genom att köpa evenemangsbiljett godkänner du köpevillkor och aktuella föreskrifter. Vi följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer. Håll dig informerad via vår hemsida, mailutskick och officiella källor för eventuella uppdateringar. Som besökare är det ditt ansvar att känna till gällande regler.
Läs mer